Banner

Hematologia – medycyna krwi

Hematologia to nauka zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego. Krew jest płynną tkanką, w której skład wchodzą krwinki czerwone, białe, płytki krwi i osocze. Jest niezwykle ważna dla organizmu. Gdy jest zdrowa zapewnia prawidłowe odżywienie narządów wewnętrznych, ale też odpowiada za niezawodne funkcjonowanie systemu obronnego. Niestety, krew może zachorować. Możemy wyróżnić stosunkowo łagodne, ale też poważne choroby krwi jak i układu krwiotwórczego.

Jakie choroby krwi wyróżniamy?

  • niedokrwistości,
  • ostre białaczki
  • przewlekłe białaczki,
  • zespoły mielodysplastyczne,
  • czerwienica prawdziwa,
  • nadpłytkowość samoistna,
  • pierwotne włóknienie szpiku,
  • chłoniaki nieziarnicze (chłoniaki nie-Hodgkina),
  • niedobory odporności, skazy krwotoczne, i wiele innych.

hematologia


Co obejmuje diagnostyka hematologiczna?

Lekarz hematolog zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób krwi, w celu ich zdiagnozowania zleca szereg badań do wykonania. Do podstawowej diagnostyki można zaliczyć morfologię krwi, która dostarcza wiele ważnych informacji na temat stanu zdrowia osoby badanej. Już na jej podstawie można wychwycić sygnały rozwijania się różnych chorób. Dopiero analizując uzyskane wyniki ustala się dalsze, konieczne do wykonania badania.

Zwracamy uwagę, że morfologia krwi to badanie profilaktyczne, które powinno być wykonywane raz w roku.