Banner

Skazy krwotoczne

Skazy krwotoczne do nieonkologiczne choroby krwi, będące zaburzeniem krzepnięcia. Objawiają się krwawieniem świadczącym o nieprawidłowym współdziałaniu płytek krwi, czynników krzepnięcia oraz komórek ściany naczyniowej. Wyróżniamy jej różne rodzaje: płytkową osoczową i naczyniową. Każda z nich może być chorobą wrodzoną bądź nabytą. Może objawiać się częstym powstawaniem rozległych krwiaków i siniaków po najmniejszych stłuczeniach bądź obfitym krwawieniem nawet z małych ran.

 

Objawy skazy krwotocznej

Do objawów skazy krwotocznej zaliczyć można:

  • przedłużające się bądź nawracające krwawienie z nosa i jamy ustnej,
  • krwiomocz bądź krwawienie z przewodu pokarmowego,
  • wylewy do stawów,
  • siniaczenie, wybroczyny, wylewy skórne.

 

Skazy krwotoczne